Pedagog

 

Pedagog szkolny, Pedagog specjalny – mgr Dorota Ziółek

w roku szkolnym 2022/2023

zaprasza Rodziców na konsultacje

po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu spotkania

alarmspstarawies@gmail.com

d.ziolek@spstarawies.pl

Wnioski:

Wniosek o wydanie opinii o dziecku

Wniosek-o-objęcie-dziecka-kształceniem-specjalnym

Wniosek-o-objęcie-dziecka-pomocą-psychologiczno-pedagogiczną

Wniosek-o-objęcie-dziecka-nauczaniem-indywidualnym

oświadczenie-do-każdej-opinii

 

 

 

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś,

a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

(Dawid Bly)

Nie ma takiego problemu, którego  nie da się rozwiązać!!!

Niektóre z nich jedynie wymagają więcej czasu,

Zapraszam postaram się pomóc

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 

 

O autyźmie słów kilka

 

Co powinno nas niepokoić?

Niepokojące objawy:

– izolowanie się od otoczenia,
– brak chęci do zabawy z innymi dziećmi,
– brak charakterystycznej dla dzieci „pomysłowości” w czasie zabawy,
– wrażenie, że dziecko woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
– unikanie kontaktu wzrokowego lub jego szybkie przerywanie,
– wrażenie, że nasze dziecko raczej patrzy „przez osobę” niż na nią,
– brak mowy lub używanie słów pozbawionych znaczenia,
– powtarzanie wyrazów, zdań ,
– zachowania takie, jak: wprawianie w ruch obrotowy przedmiotów, kręcenie się w kółko bądź kiwanie, huśtanie,
– nadwrażliwość na dotyk, dźwięk, smak czy zapach,
– brak reakcji na ból,
– niechęć do przytulania się,
– szczególne przywiązanie do jednej rzeczy, zabawki,
– brak reakcji na komunikaty, własne imię,
– specyficzne reagowanie na pewne rodzaje bodźców, np. na określone dźwięki,
– zabawy stereotypowe, np. ustawianie kloców w rządku, kolorami, kształtami
– brak umiejętności pokazywania palcem tego, czego dziecko chce.

U większości dzieci autystycznych występuje zaburzona komunikacja, np. dziecko nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, wykonywaniem poleceń. Osoby z autyzmem często nie potrafią tworzyć dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z rozpoczęciem i podtrzymywaniem rozmowy. Miewają problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania np. rytuały lub koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów. U niektórych pojawiają się także zachowania agresywne
i autoagresywne.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i objawy mogą mieć różny stopień nasilenia lub nie występować wszystkie naraz.

Wczesna diagnoza i szybko podjęta terapia zwiększa szanse dziecka na prawidłowe
i samodzielne funkcjonowanie.

Źródło:http://autyzm.org.pl/autyzm-i-zespol-aspergera/co-powinno-nas-niepokoic/

 

 

Źródło:www.terapis.pl

 

RODZICU

W Internecie istnieją różne zespoły i linie pomocowe w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci, również w zakresie bezpieczeństwa; dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu oraz wsparcia psychologicznego.

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

Młody człowiek uzależniony od komputera i Internetu:

 • wykazuje brak zainteresowania nauką;

 • ma zaburzenia koncentracji uwagi;

 •  przejawia częste nieposłuszeństwo wobec dorosłych;

 • staje się coraz większym egocentrykiem;

 • stopniowo traci dotychczasowych przyjaciół;

 • staje się coraz bardziej niewrażliwe na potrzeby innych ludzi;

 •  przejawia częsty niepokój i stany lękowe;

 • ma ekstremalne reakcje emocjonalne;

 • stosuje przemoc w rozwiązywaniu problemów;

 • często fantazjuje i kłamie;

 

jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf Poradnik – jak zapewnić dzieciom bezpieczenstwo w Internecie

http://www.edukacja.edux.pl/p-8149-zagrozenia-plynace-z-niekontrolowanego.php Artykuł – zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodych ludzi 

 

Uwagi i wskazówki dla rodziców młodych internautów w zakresie minimalizowania ryzyka dostępu do niebezpiecznych treści w sieci

Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni pamiętać o swojej roli  i odpowiedzialności w tym zakresie.  Podstawowe działania w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do niewłaściwych dla dzieci treści;

 1. zainstalowanie w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu „kontrola rodzicielska” lub włączenie tej funkcji w oprogramowaniu urządzenia

 2. utworzenie na komputerze różnych profili użytkowników z przypisanymi  im odpowiednimi uprawnieniami

 3. ustawienie opcji bezpiecznego  filtra w przeglądarce internetowej

 4. umiejscowienie komputera w widocznym miejscu i obserwacja, jakie strony jakie odwiedza dziecko

 

Należy pamiętać, że żadne działanie kontrolne nie będzie skuteczne, jeśli rodzic równolegle nie przygotuje dziecka do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci. Dlatego przede wszystkim zaleca się:

 1. ustalić z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit godzinowy i cele wykorzystania sieci

 2. jak najczęściej towarzyszyć dziecku podczas gdy korzysta z Internetu i pokazać dziecku ciekawe i wartościowe strony internetowe oraz aktywności w sieci

 3.  należy uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy  przedstawiają rzeczywistość

 4. należy nauczyć dziecko poszukiwania informacji z wielu źródeł oraz pokazać jak krytycznie ocenić  wiarygodność źródeł

 5. warto poinstruować dziecko jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci

 6. i zapewnić dziecko, że jeżeli spotka się z sytuacją problematyczną, nie tylko w sieci, zawsze może się zwrócić  do rodzica i spokojnie porozmawiać

 

Źródło:  www.dzieckowsieci.pl

źródło: portal.abczdrowie.pl/

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.