Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf

Więcej

Komunikat Prezesa Rady Ministrów – nowe zasady przemieszczania się! Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw…

Więcej