Rekrutacja

 

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów

Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2023/2024

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Wniosek 2023

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2023

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2023

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej w obrębie której znajduje się przedszkole lub najbliżej przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola-innej formy wychowania przedszkolnego- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Potwierdzenie woli

 

 

 

—————————————————————————————-

 

Brak możliwości komentowania.