Rekrutacja

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19,

W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA I PRACOWNIKÓW

SEKRETARIAT ZESPOŁU JEST CZYNNY:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACYJNYM:

           PONIEDZIAŁEK – 8.00-15.00

           WTOREK – 12.00 -15.00

           ŚRODA – 8.00-12.00

           CZWARTEK – 12.00-15-00

           PIĄTEK – 8.00 – 12.00

W INNYCH SPRAWACH TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

 

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów

Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2021

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Wniosek 2021

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2021

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2021

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2021

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej w obrębie której znajduje się przedszkole lub najbliżej przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola-innej formy wychowania przedszkolnego- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Potwierdzenie woli

 

 

 

—————————————————————————————-

 

Brak możliwości komentowania.