” Akcja- Adaptacja”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku serdecznie zaprasza rodziców dzieci, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem na webinar „Akcja-Adaptacja-Zostałem Przedszkolakiem”.  Webinar odbędzie się 10 września (piątek) o godzinie 18.00. Obszary tematyczne oraz szczegóły organizacyjne rozpisane są na załączonym plakacie.

Link do webinaru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLrqmEQQQ7dGGuTcVSmfjR2SZVGPOSiDEqwxvyAGOimM1%40thread.tacv2/1630682619676?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f07b8fa6-a862-472e-92e1-028ed7e0ea0b%22%7d

Brak możliwości komentowania.