Dyżur Dyrektora

W każdy wtorek w godz. 730 – 900

dyrektor lub wicedyrektor Zespołu

przyjmują Rodziców w sprawach organizacyjnych Przedszkola

Brak możliwości komentowania.